Admission 2022

รับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

เปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งระกับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครเรียนผ่าน QR-Code

Section subtitle

Latest News

สอบวิทยานิพนธ์: เชิญชวนรับฟังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.เอก

เชิญชวนรับฟังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ป.เอก หัวข้อ “อภิวัสดุเชิงกลที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัสดุฐาน” โดย นายกุลยุทธ บุญเซ่ง ในวันที่ 23 มกราคม 2565